ZÁŘÍ 2021

DŮM A

 • Pokračování el. rozvodů - silnoprodud
 • Dokončení atiky
 • Dokončení nenosných příček
 • Osazení oken
 • Instalace ZTI
 • Parozábrana střechy

DŮM B

 • Pokračování el. rozvodů - silnoprodud
 • Dokončení nenosných příček
 • Osazení oken
 • Instalace ZTI
 • Parozábrana střechy

SRPEN 2021

DŮM A

 • Zahájení el. rozvodů - silnoprodud
 • Dokončení vodorovných konstrukcí 3NP/4NP
 • Dokončení svislých konstrukcí 4NP
 • Dokončení vodorovných konstrukcí 4NP - střecha

DŮM B

  • Zahájení el. rozvodů - silnoprodud
  • Dokončení vodorovných konstrukcí 3NP/4NP
  • Dokončení svislých konstrukcí 4NP
  • Dokončení vodorovných konstrukcí 4NP - střecha
  • zahájení betonáže - atik

ČERVENEC 2021

DŮM A

 • Dokončení vodorovných konstrukcí 2NP/3NP
 • Zahájení svislých konstrukcí 3NP
 • Zahájení vodorovných konstrukci 3NP/4NP

DŮM B

 • Dokončení svislých konstrukcí 3NP
 • Dokončení vodorovných konstrukci 3NP/4NP
 • Zahájení svislých konstrukci 4NP

ČERVEN 2021

DŮM A

 • Dokončení svislých konstrukcí 2NP
 • Dokončení vodorovných konstrukcí 2NP/3NP
 • Zahájení svislých konstrukcí 3NP

DŮM B

 • dokončení vodorovných konstrukcí 2NP/3NP
 • zahájení svislých konstrukcí 3NP

KVĚTEN 2021

DŮM A

 • Dokončení svislých konstrukcí 1NP
 • zahájení vodorovných konstrukcí 1NP/2NP
 • Dokončení izolace spodní stavby

DŮM B

 • dokončení vodorovných konstrukcí 1NP/2NP
 • zahájení svislých konstrukcí 2NP

DUBEN 2021

DŮM A

 • Dokončení svislých konstrukcí 1PP
 • zahájení vodorovných konstrukcí 1PP

DŮM B

 • dokončení vodorovných konstrukcí 1PP/1NP
 • zahájení svislých konstrukcí 1NP

Březen 2021

DŮM A

 • Dokončení základových pasů
 • zahájení svislých konstrukcí 1PP

DŮM B

 • dokončování svislých konstrukcí 1PP
 • betonování průvlaků 1PP/1NP
 • zahájení betonování vodorovných konstrukcí 1PP/1NP

ÚNOR 2021

DŮM A

 • zakládání stavby

DŮM B

 • dokončování svislých konstrukcí 1PP
 • zahájení vodorovných konstrukcí

LEDEN 2021

 • Zahájení zakládání stavby - DŮM A
 • Zahájení výstavby konstrukce 1PP - DŮM B

PROSINEC 2020

 • Dokončování základových konstrukcí
 • Zahájení výstavby konstrukce 1PP

LISTOPAD 2020

 • Pokračování zemních prací - výkop základů
 • Zakládání základových konstrukcí

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2020

 • Vydání stavebního povolení - září 2020
 • Vybudování stavební komunikace - říjen 2020
 • Zahájmení zemních prací - skrávka ornice - říjen 2020
 • Zahájení odvozu zeminy - říjen 2020

PODZIM 2019 / JARO 2020

 • Dokončení územního řízení - srpen 2019
 • Spuštění rezervací bytů - září 2019
 • Vyklizení pozemků - říjen 2020