SRPEN 2022

4.8.2022 VYDÁNO KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

 

Podpisy Kupních smluv a předávání bytů od 15.8.2022

 

DŮM A

 • Drobné opravy
 • Úklid před předáním

DŮM B

 • Drobné opravy
 • Úklid před předáním

ČERVENEC 2022

Kolaudační prohlídka stavby 28.7.2022

 

DŮM A

 • Příjezdová komunikace
 • Sadové úpravy
 • Opravy
 • Úklid

DŮM B

 • Příjezdová komunikace
 • Sadové úpravy
 • Opravy
 • Úklid

ČERVEN 2022

DŮM A

 • Příjezdová komunikace
 • Osazování zárubní - interiery
 • Pokládka podla - interiery
 • Zařizování Koupelen

DŮM B

 • Zateplení farády - jih
 • Příjezdová komunikace
 • Osazování zárubní - interiery
 • Pokládka podla - interiery
 • Zařizování Koupelen

KVĚTEN 2022

DŮM A

 • Dokončení Silnoproud byty
 • Stavba lešení - jih
 • Zateplění Fasády - jih
 • Příjezdová komunikace
 • Obklady koupelen
 • Dlažby
 • Osazování zárubní 
 • Zařizování Koupelen

DŮM B

 • Dokončení Silnoproud byty
 • Stavba lešení - západ/jih
 • Zateplění Fasády - západ/jih
 • Příjezdová komunikace
 • Obklady koupelen
 • Dlažby
 • Osazování zárubní 
 • Zařizování Koupelen

DUBEN 2022

DŮM A

 • Dokončení Silnoproud byty
 • Spuštění vytápění
 • Stavba lešení
 • Zateplění Fasády
 • Příjezdová komunikace přípravné práce
 • Obklady koupelen

DŮM B

 • Dokončení Silnoproud byty
 • Spuštění vytápění
 • Stavba lešení
 • Zateplění Fasády
 • Příjezdová komunikace přípravné práce
 • Obklady koupelen

 

BŘEZEN 2022

DŮM A

 • Dokončení Silnoproud společné prostory
 • Lití anhydritových podlah 3NP - 4NP
 • Vystrojení Kotelny
 • Stavba lešení
 • Zateplění Fasády
 • Příjezdová komunikace přípravné práce
 • Obklady koupelen

DŮM B

 • Instalace parkovacích mechanismů
 • Dokončení Silnoproud společné prostory
 • Dokončení Silnoproud rozvaděče
 • Lití anhydritových podlah 3NP - 4NP
 • Obklady koupelen
 • Stavba lešení
 • Zateplění Fasády
 • Příjezdová komunikace přípravné práce

 

ÚNOR 2022

DŮM A

 • Nástřik omítek společné prostory
 • Páteřní rozvody vytápění 3NP - 4NP
 • Instalace podlahového vytápění 3NP - 4NP
 • Dokončení Silnoproud společné prostory
 • Dokončení Silnoproud rozvaděče
 • Lití anhydritových podlah 

DŮM B

 • Nástřik omítek společné prostory
 • Páteřní rozvody vytápění 3NP - 4NP
 • Instalace podlahového vytápění 3NP - 4NP
 • Dokončení Silnoproud společné prostory
 • Dokončení Silnoproud rozvaděče
 • Lití anhydritových podlah 
 • Instalace zakladačů - parkování

 

Leden 2022

DŮM A

 • Nástřik omítek 3NP - 4NP
 • Páteřní rozvody vytápění 1NP - 4NP
 • Instalace podlahového vytápění 1NP - 2NP
 • Dokončení Silnoproud společné prostory
 • Dokončení splaboproudu, talkové zkoušky optické rozvody 

DŮM B

 • Nástřik omítek 3NP - 4NP
 • Páteřní rozvody vytápění 1NP - 4NP
 • Instalace podlahového vytápění 1NP - 2NP
 • Dokončení Silnoproud společné prostory
 • Dokončení splaboproudu, talkové zkoušky optické rozvody

 

PROSINEC 2021

DŮM A

 • Kompletace rozvodů 3NP - 4NP 
 • Osazení dveřních pouzder 3NP - 4NP
 • Akustická izolace prod zakladače
 • Drátkobeton 2PP - pod zakladače
 • Nástřik omítek 2NP - 3NP

DŮM B

 • Kompletace rozvodů 3NP - 4NP 
 • Osazení dveřních pouzder 3NP - 4NP
 • Nástřik omítek 2NP - 3NP

 

LISTOPAD 2021

DŮM A

 • Kompletace rozvodů 2NP - 3NP 
 • Osazení dveřních pouzder 2NP - 3NP
 • Drátkobeton 1PP
 • Teplená izolace střechy 
 • Instlace střešní krytiny
 • Nástřik omítek 1NP - 2NP

DŮM B

 • Kompletace rozvodů 2NP - 3NP 
 • Osazení dveřních pouzder 2NP - 3NP
 • Drátkobeton 1PP
 • Teplená izolace střechy 
 • Instlace střešní krytiny
 • Nástřik omítek 1NP - 2NP

 

ŘÍJEN 2021

DŮM A

 • Kompletace rozvodů 1NP 
 • Dokončení nenosných příček všechny patra
 • Osazení dveřních pouzder
 • příprava pro drátko-beton 1PP

DŮM B

 • Kompletace rozvodů 1NP 
 • Dokončení nenosných příček všechny patra
 • Osazení dveřních pouzder
 • příprava pro drátko-beton 1PP

Úklid exteriérů stavby

ZÁŘÍ 2021

DŮM A

 • Pokračování el. rozvodů - silnoprodud
 • Dokončení atiky
 • Dokončení nenosných příček
 • Osazení oken
 • Instalace ZTI
 • Parozábrana střechy

DŮM B

 • Pokračování el. rozvodů - silnoprodud
 • Dokončení nenosných příček
 • Osazení oken
 • Instalace ZTI
 • Parozábrana střechy

SRPEN 2021

DŮM A

 • Zahájení el. rozvodů - silnoprodud
 • Dokončení vodorovných konstrukcí 3NP/4NP
 • Dokončení svislých konstrukcí 4NP
 • Dokončení vodorovných konstrukcí 4NP - střecha

DŮM B

  • Zahájení el. rozvodů - silnoprodud
  • Dokončení vodorovných konstrukcí 3NP/4NP
  • Dokončení svislých konstrukcí 4NP
  • Dokončení vodorovných konstrukcí 4NP - střecha
  • zahájení betonáže - atik

ČERVENEC 2021

DŮM A

 • Dokončení vodorovných konstrukcí 2NP/3NP
 • Zahájení svislých konstrukcí 3NP
 • Zahájení vodorovných konstrukci 3NP/4NP

DŮM B

 • Dokončení svislých konstrukcí 3NP
 • Dokončení vodorovných konstrukci 3NP/4NP
 • Zahájení svislých konstrukci 4NP

ČERVEN 2021

DŮM A

 • Dokončení svislých konstrukcí 2NP
 • Dokončení vodorovných konstrukcí 2NP/3NP
 • Zahájení svislých konstrukcí 3NP

DŮM B

 • dokončení vodorovných konstrukcí 2NP/3NP
 • zahájení svislých konstrukcí 3NP

KVĚTEN 2021

DŮM A

 • Dokončení svislých konstrukcí 1NP
 • zahájení vodorovných konstrukcí 1NP/2NP
 • Dokončení izolace spodní stavby

DŮM B

 • dokončení vodorovných konstrukcí 1NP/2NP
 • zahájení svislých konstrukcí 2NP

DUBEN 2021

DŮM A

 • Dokončení svislých konstrukcí 1PP
 • zahájení vodorovných konstrukcí 1PP

DŮM B

 • dokončení vodorovných konstrukcí 1PP/1NP
 • zahájení svislých konstrukcí 1NP

Březen 2021

DŮM A

 • Dokončení základových pasů
 • zahájení svislých konstrukcí 1PP

DŮM B

 • dokončování svislých konstrukcí 1PP
 • betonování průvlaků 1PP/1NP
 • zahájení betonování vodorovných konstrukcí 1PP/1NP

ÚNOR 2021

DŮM A

 • zakládání stavby

DŮM B

 • dokončování svislých konstrukcí 1PP
 • zahájení vodorovných konstrukcí

LEDEN 2021

 • Zahájení zakládání stavby - DŮM A
 • Zahájení výstavby konstrukce 1PP - DŮM B

PROSINEC 2020

 • Dokončování základových konstrukcí
 • Zahájení výstavby konstrukce 1PP

LISTOPAD 2020

 • Pokračování zemních prací - výkop základů
 • Zakládání základových konstrukcí

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2020

 • Vydání stavebního povolení - září 2020
 • Vybudování stavební komunikace - říjen 2020
 • Zahájmení zemních prací - skrávka ornice - říjen 2020
 • Zahájení odvozu zeminy - říjen 2020

PODZIM 2019 / JARO 2020

 • Dokončení územního řízení - srpen 2019
 • Spuštění rezervací bytů - září 2019
 • Vyklizení pozemků - říjen 2020